Housing

 

(超高層集合住宅)

 

(設計デザイン監修)

 

(設計デザイン監修)

 

(設計デザイン監修)

 

(設計デザイン協力)

 

(福島市・設計デザイン監修)

 

(東京都町田市)

 

(中国・石家庄市)

 

(東京都:茶室、住宅)

 

(盛岡市:吉田俊巳邸)

 

(長野県:中村雅美別荘)

 

(山西省:企業用、個人用、四合院型 VILLA)

 

黒川紀章建築都市設計事務所在籍時担当作品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUP共同設計

 

 

 

 

 

 

 

SUP共同設計